Wiedzę i doświadczenie skutecznie stosujemy w praktyce

System SFA dla Red Bull Polska

Triadis obsługuje i rozwija autorski system klasy Sales Force Automation dla Red Bull Polska. Wspiera on działania zespołu sprzedażowego w zakresie m.in.:

  • zarządzania kontaktami,
  • planowania i raportowania wizyt,
  • śledzenia zamówień,
  • analiz i kontroli działań zespołu.

Jednym z elementów systemu jest aplikacja na urządzenia przenośne PDA, która umożliwia przedstawicielom handlowym dostęp do danych oraz raportowanie pracy bezpośrednio podczas wizyt u klientów.