Wspieramy procesy biznesowe najnowszą technologią informatyczną

Dydykowane rozwiązania dla CallCenter

 

Główne cechy:

TCC (Triadis Call Center) to aplikacja wspierająca pracę call center. Działa w architekturze klient-serwer, jest dostępna dla użytkowników za pośrednictwem przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox). Działa na platformie Apache/PHP/MySQL. Jest zintegrowana z centralą telefoniczną 3CX lub Asterisk.
 
TCC zostało stworzone do obsługi kilku zagadnień. Pierwsze to telefoniczne zgłoszenia serwisowe dotyczące urządzeń, które mają u siebie zewnętrzni klienci. Call Center obsługuje ogólnopolską sieć serwisów, które są zarejestrowane w systemie. Każdy serwis ma kierownika i serwisantów. Za pośrednictwem TCC klienci (zarejestrowani w bazie systemu) kontaktują się z konsultantami, a ci tworzą zgłoszenia serwisowe, które automatycznie są przypisywane do wybranych serwisów. Serwisanci pobierają zgłoszenia do realizacji, a kierownicy nadzorują ich pracę.
 
Drugie obsługiwane przez TCC zagadnienie to sprzedaż. System ma bazę dostępnych produktów, które klienci (zarejestrowani w bazie systemu) mogą telefonicznie zamawiać. Każde zamówienie jest następnie eksportowane do dedykowanego systemu obsługującego zamówienia. Konsultanci mogą także dzwonić do klientów z ofertami produktów. Pomocne są w tym listy klientów, które można tworzyć na potrzeby konkretnych kampanii telefonicznych. Każda rozmowa jest opisywana przez konsultanta, co pozwala weryfikować jego pracę.
 
Trzecie zagadnienie obsługiwane w TCC to reklamacje. Reklamacje mogą mieć przypisane różne, zdefiniowane w systemie kategorie. Interfejs pozwala wysyłać reklamacje w formie wiadomości e-mail do wskazanych osób.
 

Opis funkcjonalności

 
 1. Baza klientów aktualizowana automatycznie z zewnętrznego systemu na podstawie plików wymiany.
 2. Baza urządzeń będących w posiadaniu klientów aktualizowana automatycznie.
 3. Baza produktów dostępnych do sprzedaży:
  • automatyczna aktualizacja cen i dostępności,
  • promocje powiązane z grupami produktów (nie wpływają na ceny w zamówieniu).
 4. Baza serwisów i serwisantów.
  • każdy serwis ma jednego kierownika i wielu serwisantów,
  • zgłoszenia są przypisywane do serwisów wg kodów pocztowych.
 5. Zgłoszenia serwisowe:
  • przyjmowanie zgłoszeń przez konsultantów,
  • przypisywanie zgłoszeń do serwisów (automatycznie na podstawie kodów pocztowych i ręcznie),
  • serwisanci pobierają zgłoszenia do realizacji bądź mają je przypisane przez kierownika,
  • przypisywanie rozmów do zgłoszeń, możliwość odsłuchania rozmowy (integracja z centralą),
  • śledzenie postępów zgłoszenia, kontrola i zamykanie przez kierownika serwisu,
  • statystyki zgłoszeń.
 6. Zamówienia:
  • przyjmowanie zamówień przychodzących przez konsultantów,
  • eksport zamówień do systemu zewnętrznego,
  • śledzenie historii zamówień,
  • listy klientów do kampanii sprzedażowych – konsultanci dzwonią do klientów z listy z propozycją złożenia zamówienia; wynik każdej rozmowy jest rejestrowany (połączenie udane, brak odpowiedzi pod wskazanym numerem, odmowa zamówienia itp.),
  • oddzwanianie – użyteczne w przypadku kampanii sprzedażowych; jeśli klient nie może w danej chwili rozmawiać, można wpisać datę i godzinę, kiedy do klienta zadzwonić ponownie, a system o tym przypomni i zestawi połączenie,
  • przypisywanie rozmów do zamówień, możliwość odsłuchania rozmowy (integracja z centralą),
  • statystyki zamówień.
 7. Reklamacje:
  • kategoryzacja reklamacji,
  • statusy reklamacji do śledzenia postępów ich realizacji,
  • wysyłanie reklamacji za pośrednictwem e-mail do wskazanych osób,
  • statystyki reklamacji.
 8. Statystyki:
  • statystyki wg klientów, konsultantów, serwisów: ilość zgłoszeń, ilość zamówień,
  • statystyki czasów rozmów (integracja z centralą).